لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره معاونت

دکتر اسدالله نقدی
معاون دانشجویی دانشگاه
تحصیلات: دکتری تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار جامعه شناسی شهری
تلفن: 08138273336
تلفن داخلی: 480

اصغر مولایی مروت
رئیس دبیرخانه کمیته های انضباطی دانشگاه و استان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 38381217
تلفن داخلی: 379
مرضیه گنجور امین
کارشناس کمیسیون موارد خاص
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081 - 38381601 - 9
تلفن داخلی: 454
زهرا کاوه
مسئول دفتر معاونت دانشجویی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 081 - 38273336
تلفن داخلی: 480
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند