معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر سید رسول عمادی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
ایمیل:  sremadi2001@yahoo.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/emadi/
تلفن:  08138273336
تلفن داخلي:  480
آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – سازمان مرکزی - معاونت دانشجوئي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند