معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر اسدالله نقدی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار جامعه شناسی شهری
ایمیل:  naghdi219@yahoo.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/naghdi
تلفن:  08138273336
تلفن داخلي:  480
آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – سازمان مرکزی - معاونت دانشجوئي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند