نام:  زهرا کاوه

سمت:  مسئول دفتر معاونت دانشجویی

تحصیلات:  کارشناسی

تلفن:  081 - 38273336

تلفن داخلي:  480

آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – سازمان مرکزی - معاونت دانشجوئي

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند