درباره معاونت > کارشناسان حوزه معاونت > کارشناس کمیسیون موارد خاص


نام:  مرضیه گنجور امین

سمت:  کارشناس کمیسیون موارد خاص

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

وب سایت:  asiaaster@yahoo.com

تلفن:  081 - 38381601 - 9

تلفن داخلي:  454

آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – سازمان مرکزی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند