معاونت دانشجویی


دکتر اسداله نقدی
- معاون دانشجویی دانشگاه -
تحصیلات : دکتری تخصصی جامعه شناسی شهری

ایمیل : naghdi۲۱۹@yahoo.com

تلفن : ۰۸۱۳۸۲۷۳۳۳۶


داخلی : 480