نام:  عباس شهبازی

سمت:  رئیس اداره تغذیه

تحصیلات:  کارشناسی

ایمیل:  shahbaziabas1@yahoo.com

تلفن:  38381290

تلفن داخلي:  344

آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – خانه فرهنگ

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند