نام:  مهندس رسول سلیمانی

سمت:  مدیر امور دانشجویی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مرتبه علمی:  مربی

ایمیل:  soleymani_rasiil@yahoo.com

تلفن:  38381339

آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – خانه فرهنگ - مدیریت امور دانشجوئي

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند