نام:  رضا مردانی

سمت:  مسئول خوابگاه های برادران

تحصیلات:  کارشناسی

ایمیل:  reza.mardani@gmail.com

تلفن:  081 - 38380873

تلفن داخلي:  507

آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – خانه فرهنگ

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند