واحد های زیرمجموعه > مديريت امور دانشجويي > مسئول خوابگاه های خواهران


نام:  مهری مالمیر

سمت:  مسئول خوابگاه های خواهران

تحصیلات:  کارشناسی

تلفن:  38380664

تلفن داخلي:  516

آدرس:  همدان – چهارباغ شهید احمدی روشن – دانشگاه بوعلي سينا – خانه فرهنگ

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند