واحد های زیرمجموعه > اداره تربیت بدنی و فوق برنامه > مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه


نام:  دکتر نسرین پارسایی

سمت:  مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

تحصیلات:  دکتری نخصصی

مرتبه علمی:  استادیار رفتار حرکتی

ایمیل:  nparsaie@basu.ac.ir

وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/parsaei/

تلفن:  38290750

تلفن داخلي:  337

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند