نام:  محمد سلیمانی راد

سمت:  کارشناس مسئول اماکن ورزشی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

ایمیل:  mhmdrad@gmail.com

تلفن:  38290705

تلفن داخلي:  254

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند