نام:  دکتر مسیب یارمحمدی

سمت:  مدیر مرکز مشاوره

تحصیلات:  دکتری نخصصی

مرتبه علمی:  استادیار روانشناسی تربیتی

تلفن:  38380714

تلفن داخلي:  299

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند