نام:  امیر شعبانی خدیو

سمت:  کارشناس مشاوره دانشجویی برادران

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

ایمیل:  am.shabani333@yahoo.com

تلفن:  081 - 38380714

تلفن داخلي:  299

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند