دانشجویان دختر دانشگاه نایب قهرمان مسابقات شنای منطقه 8

 
کد خبر: 3564    1394/11/26

تیم دانشجویان دختر دانشگاه متشکل از فرزانه مرادی، نیلوفر آئینی، ساناز خوش لسان، سارا مرادی، عاطفه نسترن، حنانه یونسیان و مائده بیات به مربیگری خانم معصومه صالح کیا و سرپرستی آذر کورشی موفق به کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات شنای منطقه 8 ورزش دانشگاه های کشور شدند. 

دراین مسابقات و در ماده 100 متر آزاد فرزانه مرادی نقره گرفت و نیلوفر آئینی مدال برنز را ازآن خود کرد. در 50 متر آزاد ساناز خوش لسان سوم شد. در 100 متر کرال پشت سارا مرادی به مقام دوم رسید. در 50 متر کرال پشت، 50 متر پروانه و 200 متر قورباغه به ترتیب ساناز خوش لسان، سارا مرادی و عاطفه نسترن به مدال برنز رسیدند. در 200 متر آزاد مدال نقره نصیب فرزانه مرادی شد. در 4 * 50 متر آزاد تیمی نیلوفر آئینی، سارا مرادی، ساناز خوش لسان و فرزانه مرادی به مدال نقره رسیدند. در 4 * 50 مختلط تیمی نیز مدال نقره به تیم دانشگاه بوعلی متشکل از ساناز خوش لسان، سارا مرادی، فرزانه مرادی و نیلوفر آئینی رسید.

در مجموع تیم دانشگاه بوعلی سینا با کسب 5 مدال نقره و 5 مدال برنز به مقام نایب قهرمانی مسابقات رسید. تیم دانشگاه رازی کرمانشاه قهرمان شد و دانشگاه کردستان به مقام سوم دست یافت.  
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

کیومرث
09/12/1394 12:48
سلام، رکورداشون هم میزدین
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند