سنوات مجاز استفاده دانشجویان از خدمات رفاهی تا چه زمانی می باشد؟

بر اساس آیین نامه های صندوق رفاه دانشجویان ، سقف استفاده مجاز از کلیه خدمات رفاهی ( خوابگاه - تغذیه - وام)بشرح ذیل می باشد.دانشجویان کاردانی - کارشناسی نا پیوسته - کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی حداکثر 8 نیمسال

آیا خوابگاه به کلیه دانشجویان تعلق می گیرد؟

در حال حاضر و با عنایت به ظرفیتهای موجود ،خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه(دانشجویان پسر 6 ترم و دانشجویان دختر 8 ترم ) واگذار می گردد.لازم بذکرست اولویت اسکان با دانشجویان غیر بومی استان و شهرستانهای دور استان همدان می باشد.

نحوه اسکان واجدین شرایط در خوابگاهها چگونه است؟هزینه اسکان چقدر می باشد؟

در ابتدای سالتحصیلی و از طریق سامانه سرخ (سیستم رزرو خوابگاهی ) انجام می گیردهزینه اسکاه بصورت سالیانه و از طرف صندوق رفاه دانشجویان ابلاغ می گردد..

نحوه استفاده دانشجویان از رستورانها چگونه می باشد؟قیمت غذا چگونه تعیین می شود ؟

دانشجویان با استفاده از کارت دانشجویی مجاز به استفاده از خدمات رستورانها می باشند.ضمنا رزرو در اتوماسیون تغذیه الزامی بوده و غذای روزفروش در هر وعده بشرط وجود غذای مازاد عرضه خواهد شد . قیمت غذا در ابتدای هر سالتحصیلی توسط صندوق رفاه دانشجویان ابلاغ می گردد.

مدارک اولیه و عمومی جهت درخواست وام کدام است؟

الف)ارائه تعهدنامه محضری معتبر ب)افتتاح حساب دانشجو نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا

شرایط احراز و تایید پرداخت وام چگونه است؟

الف)ثبت نام در سایت درخواست وام( تیک وام )در مهلت مقرر ب)تحویل مدارک مورد نیاز وام ها در موعد مقرر ج)احراز شرایط آموزشی (تعداد واحد مجاز، معدل مجاز، نیمسال مجاز)

آیا بغیر از تعهدنامه محضری و شماره حساب مدارک دیگری هم برای تایید و دریافت وام دانشجویی مورد نیاز هست؟

بله. بر اساس تعاریف صندوق رفاه دانشجویان، هر وامی مدارک خاص خود را نیاز دارد.از جمه اجاره نامه برای وام ودیعه مسکن ، عقدنامه برای وام ازدواج ، فاکتور هزینه ...

شرلیط اعتبار تعهد نامه محضری چیست؟

سند الزاما در دفاتر اسناد رسمی و مطابق متن مورد نظر صندوق رفاه ثبت و تنظیم گردد.

شرایط فرد ضامن به چه نحو می باشد؟

ضامن بایستی جزء کارمندان شاغل(رسمی - پیمانی - قراردادی و دارای 4 سال سابق ) در ادارات دولتی ویا بازنشستگان با گواهی کسر از حقوق باشد.

تعداد واحد مجاز در هر نیمسال جهت دریافت وام چند واحد می باشد؟

کاردانی و کارشناسی حداقل 12 واحد و کارشناسی ارشد و دکتری (قبل از اخذ پایان نامه) حداقل 6 واحد

معدل مجاز جهت درخواست وام

معدل غیر مشروط در دو نیمسال قبل از ترم مورد نظر