آخرین اخبار

دکتر حسین رضوان، در حکمی، دکتر سعید گرشاسبی فخر را به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا منصوب کرد. در حکم انتصاب دکتر سعید گرشاسبی فخر آمده است: نظر به مراتب تعهد و...

یک‌شنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۰

رویداد ها

دستاوردها

نمایشگر دسته ای مطالب