اداراه تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا

اداراه تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

امروزه فضاها و اماکن ورزشی از مهم ترین کاربریهای دانشگاهی هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب دانشجویان دارند، به گونهای که پرداختن به وضعیت این فضاها در طول تاریخ و ارائه راهکارهای ارتقا جایگاه آن ها در دانشگاه ها و اشاره به استانداردها و ضوابط طراحی آن ها اهمیتی اساسی دارد 

 

 


پربازدید ترین خبر ها