ارتقاء مرتبه علمی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه جناب آقای دکتر مسیب یارمحمدی

21 08 2022 03:13
کد خبر : 5028787
تعداد بازدید : 262

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر مسیب یارمحمدی از دانشیاری به استادی را تبریک عرض کرده و برای ایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال مسئلت داریم.

 

                                                          ( حوزه معاونت دانشجویی )