اداره تغذیه دانشگاه بوعلی سینا

10 01 2022 23:30
کد خبر : 5028982
تعداد بازدید : 89

 

 اداره تغذیه دانشگاه بوعلی سینا علاوه بر ارائه غذا، تهیه و آماده سازی مواد اولیه، نگهداری مطلوب مواد غذایی، توزیع مناسب غذا طبق نیاز غذایی دانشجویان بر اساس آنالیزهای موجود در سطح کشوری، حفظ سطح ایمنی و بهداشتی و افزایش مطلوبیت، از جمله امور مربوط به این اداره می باشد.