دکتر مهرداد عنبریان

تحصیلات: دکترای تخصصی بیومکانیک ورزشی                                        

مرتبه علمی:  استاد

ایمیل:anbarian@basu.ac.ir

تلفن    38273336

فکس:  38380694

تلفن داخلی:    480

آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی ۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸