دکتر اسدالله نقدی

 

تحصیلات:  دکتری علوم اجتماعی /جامعه شناسی شهری و توسعه                                            

 

مرتبه علمی:  دانشیار

 

وب سایت : http://basu.ac.ir/naghi

 

ایمیل:naghdi@basu.ac.ir

تلفن38273336

 

فکس:  38380694

تلفن داخلی:  480

آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی ۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸