معرفی

 

 

 

دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی

                                     تحصیلات: دکترای تخصصی آمار                                     

مرتبه علمی:  استادیار

ایمیل:e.nasiroleslami@basu.ac.ir

تلفن    3140177

تلفن داخلی:    1777-7777

آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی ۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸