مدیریت امور دانشجویی


دکتر سعید گرشاسبی فخر
- مدیر امور دانشجویی -
تحصیلات : دکتری علوم اقتصادی

ایمیل : garshasebi.saeid@basu.ac.ir

تلفن : ۰۸۱۳۸۳۸۱۳۳۹


داخلی : ۵۱۳