بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی (با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت)

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی (با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

معاونت دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در نظر دارد دومین همایش ملی زندگی دانشجویی را با همکاری دانشگاه‌های معتبر، انجمن‌های علمی و تخصصی با حمایت صندوق رفاه ، سازمان اموردانشجویان و معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار نماید. دبیرخانه همایش تلاش دارد یکی از موضوعات مهم  نهاد دانشگاه ها، تهدیدها و فرصت‌های زندگی دانشجویی را از دیدگاه متخصصان، مدیران حوزه دانشجویی و دانشجویان به بحث و تبادل نظر بگذارد
هدف از برگزاری این همایش کمک به بهبود مدیریت اموردانشجویی، مشارکت و تبادل تجربه علمی و اجرایی و نهایتاً دستیبابی به زیست دانشجویی شاداب ، با نشاط و بالنده در سراها و فضاهای دانشجویی و دانشگاهی است.
از همه علاقمندان دعوت می‌شود مقالات علمی، تجارب مدیریتی و خاطرات خود از دوران دانشجویی و زندگی در خوابگاه و دانشکده، ایده‌ها و پیشنهادات خود را به دومین همایش ملی زندگی دانشجویی (با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت) از طریق سامانه همایش ارسال نمایند. به مقالات برگزیده توسط کمیته علمی جوایزی اهدا خواهد شد
 
 سامانه دومین همایش ملی زندگی دانشجویی      .http://dormitory.basu.ac.ir/fa/