بازگشت به صفحه کامل

شرایط ضمانت وگواهی کسر ازحقوق جهت استفاده از وام دانشجویی

شرایط ضمانت وگواهی کسر ازحقوق جهت استفاده از وام دانشجویی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی وام­های دانشجویی:

  1. چنانچه ضامن کارمند رسمی وپیمانی ،حقوق بگیر،بازنشسته،مستمری بگیر ویا عضو هیات علمی باشد:

الف- ارائه آخرین حکم استخدامی برای شاغلین رسمی وپیمانی  به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه.

ب- ارائه گواهی کسر از حقوق.

1. در گواهی کسر ازحقوق می بایست نوع استخدام(رسمی،پیمانی)درج گردد وصرفاً خطاب به صندوق رفاه­­­­ دانشجویان وزارت ­علوم­،تحقیقات­ و فناوری­ باشد وسازمان مربوطه­ متعهد به پرداخت بدون قید وشرط بدهی ازطریق کسراز حقوق ضامن گردد.

2. مطابق بندهای1و2ماده10 آیین نامه ارائه گواهی کسر ازحقوق برای دریافت وام­های دانشجویی از مبلغ 150،000،000 ریال تا سقف300،000،000  ریال،به مبلغ 300،000،000 ریال الزامی است.

3. مطابق بند3ماده 10آیین نامه ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام­های دانشجویی بیش از 300،000،000 ریال،به مبلغ 600،000،000 ریال الزامی است.

شرایط ضمانت وام­های دانشجویی:

به منظور تسهیل دربهره مندی دانشجویان متقاضی وام وحمایت ازدانشجویان مستعد کم بضاعت ،تعداد ضامنین برای ضمانت بازپرداخت وام­های دانشجویی به شرح ذیل می­باشد:

1. برای دریافت وام­های دانشجویی تاسقف مبلغ 150،000،000 ریال،معرفی یک نفر ضامن رسمی،پیمانی از بین ضامنین واجد شرایط مندرج درماده 11آیین نامه الزامی است.

2. برای دریافت وام­های دانشجویی تاسقف مبلغ300،000،000 ریال، معرفی یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی از بین ضامنین واجد شرایط در ماده 11 آیین نامه الزامی است.

3. برای دریافت وام­های دانشجویی بیش از مبلغ 300،000،000 ریال،معرفی یک نفر ضامن دیگر(علاوه بر ضامنین قبلی) صرفاً از میان کارکنان رسمی و پیمانی واجد شرایط درماده 11 آیین نامه الزامی است .

تبصره :

به تمام وام­های دانشجویی برای طول مدت دریافت وام تا شروع اولین سررسید اقساط به صورت روز شمار4 درصد(4%) کارمزد تعلق میگیرد.

دانشجویان ودانش آموختگانی که براساس آیین نامه ­های قبلی از وام­های صندوق رفاه استفاده نموده اند،درصورت تمایل جهت بهره مندی از وام­های تحصیلی1400-1399مشمول کلیه مقررات مصوب این آیین نامه اعم از سقف وام­ها،شرایط ضامنین،شرایط بازپرداخت و...خواهند بود.

اعطاءهمه وام ها منوط به تامین اعتبار لازم وتشخیص رئیس صندوق می باشد.